Wednesday, 1 March 2017

WWW Treasures | SearchCulture.gr

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Kεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς προσφέρει η νέα διαδικτυακή πύλη, SearchCulture.gr που αναπτύχθηκε και διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διεπαφής, παρέχονται προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης και ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.

Tο www.SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια από 55 συλλογές 43 πολιτιστικών φορέων, με το περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό από νέους φορείς. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, οι φορείς αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του. Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτεί αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας διεθνώς.


Ένας σημαντικός αριθμός πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διαθέτουν χιλιάδες τεκμήρια για ανακάλυψη στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ. Τα μεταδεδομένα διατίθενται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons ή άλλες παρόμοιες άδειες χρήσης, ενώ για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύουν όσα εφαρμόζει ο εκάστοτε φορέας περιεχομένου. Επιπλέον, ενεργοί σύνδεσμοι στους ιστότοπους  των πολιτιστικών φορέων δίνουν πρόσβαση στο πλήρες ψηφιακό αρχείο.

H διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έρευνα, όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία για να εμπλουτίσει το μάθημα με πρωτογενείς πηγές. Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να βρουν πολιτιστικό περιεχόμενο που εικονογραφεί κύρια γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας, όπως για παράδειγμα τα 118 έργα τέχνης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, από την καταπληκτική συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου, φιλοτεχνημένα από ζωγράφους του ακαδημαϊκού ρεαλισμού (Σχολής του Μονάχου) όπως ο Νικόλαος Γύζης και ο Θεόδωρος Βρυζάκης.Ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους, που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Έτσι, το περιεχόμενο ταξινομήθηκε σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων, αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να ανακαλύψει περιεχόμενο, εξερευνώντας μέσα από 130 τύπους, όπως Χαρακτικά έργα, Ψηφιδωτά, Γλυπτά, Επιγραφές, Αγγεία, Εργόχειρα και  Χειρόγραφα, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ακριβώς τι ψάχνει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε αγγλόφωνο κοινό, μέσα από την αγγλική έκδοση του SearchCulture.gr να ανακαλύψει τεκμήρια βάσει του τύπου τους, ακόμη και εάν τα μεταδεδομένα τους τεκμηριώθηκαν πρωτοτύπως μόνο στην ελληνική γλώσσα.Το Searchculture.gr υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, καθώς και δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων, βάσει μιας μεγάλης γκάμας πεδίων, που περιλαμβάνει τον ομογενοποιημένο από το EKT τύπο τεκμηρίου, τον πρωτότυπο τύπο, τη θεματική κατηγορία, την άδεια χρήσης, τον τύπο της Europeana και τη συλλογή. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα τα τεκμήρια που αναζητά, φιλτράροντας συνδυαστικά τα αποτελέσματα.Για παράδειγμα, οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να εξερευνήσουν το SearchCulture.gr επιλέγοντας ένα θέμα, να φιλτράρουν τα αποτελέσματά τους και να βρουν, για παράδειγμα, αποτελέσματα με έργα ηθογραφίας του 19ου αιώνα, τα γνωστά και αγαπημένα έργα με ειδυλλιακές νοσταλγικές σκηνές από την καθημερινή ζωή πριν από ενάμιση αιώνα, όπως είναι "Το Φίλημα" του Νικηφόρου Λύτρα, ή "Τα πρώτα βήματα" και "Η ψυχρολουσία" του Γεώργιου Ιακωβίδη. Εκτός από πλούσιο αρχαιολογικό περιεχόμενο, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός λαογραφικών τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενδυμασιών και προσωπικών αντικείμενων ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως το σελαχλίκι του Κολοκοτρώνη. Στο SearchCulture.gr υπάρχουν όμως και έργα σύγχρονης τέχνης όπως ζωγραφική και γλυπτική του 20ου αιώνα, καθώς και ποικίλο περιεχόμενο για μελέτη του υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.Η πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" (http://saas.ekt.gr), που υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναδεικνύει την ψηφιακή μας κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.Η πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ συγκεντρώνει μεταδεδομένα περιεχομένου ποικίλων τύπων, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η ενιαία αναζήτηση και ο χρήστης οδηγείται στο ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο των πολιτιστικών φορέων. Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό (www.semantics.gr), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων, ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή και την επανάχρησή του εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.Έτσι λοιπόν, οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και τοποθετούνται στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Το SearchCulture.gr μάλιστα, διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους που φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πύλη.

Η διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε αρχικά για τους δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, για την ανάδειξη και την ενιαία αναζήτηση σε πολύτιμο υλικό, αυξάνοντας την ευρεσιμότητα του από το ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο όμως του SearchCulture.gr συνεχώς διευρύνεται, καθώς μπορεί να διαθέσει σε αυτό περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο.

EDITO Οκτωβρίου 2016 | Το Αύριο και το Σήμερα της Τέχνης στην Ελλάδα

Γιώργος Καραφωτιάς, Άτιτλος πίνακας, Λάδι σε καμβά.
H Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό στις εικαστικές τέχνες, το οποίο δυστυχώς παραμένει υποπροβεβλημένο, σε σύγκριση με άλλα είδη καλλιτεχνικής παραγωγής. Συν τω χρόνω οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε νέα Ελληνική εικαστική ταυτότητα. Το ζήτημα τώρα είναι η επαρκής υποστήριξη της. Μέσα σε μια εξαιρετικά μικρή και καθόλου αναπτυγμένη αγορά, οι νέοι έλληνες εικαστικοί  καλλιτέχνες συχνά ασφυκτιούν.

- "Κρίση",  θα πείτε και θα γυρίσετε στο άλλο πλευρό. Εδώ όμως θα έχετε κάνει μεγάλο λάθος, και ο ύπνος σας δεν πρέπει να είναι καθόλου γαλήνιος, διότι σύντομα θα αντικρύσετε μία στείρα έρημο, και, το χειρότερο είναι, πως δεν θα πρόκειται για έναν εφιάλτη, αλλά για μια πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο καθίσταται πιο τραγικό, αν αναλογιστείτε  την ποιοτική αναβάθμιση των νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε αυτή έχουν συμβάλει τόσο οι Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, και νεότεροι σε ηλικία καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ και διαδάσκοντες, όσο και ιδιωτικά ιδρύματα με σημαντική δράση με υποτροφίες και προγράμματα, που βελτίωσαν θεαματικά τις "παραστάσεις", το γνωσιακό και το εμπειρικό επίπεδο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μόλις όμως οι σπουδές ολοκληρωθούν, ο νέος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης έχει να αντιμετωπίσει μία ζοφερή πραγματικότητα. Ο χώρος της τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει τους μηχανισμούς να προβάλλει νέο και μη ήδη εγκαθιδρυμένο περιεχόμενο από την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας και εξής. Οι ελάχιστες χιλιάδες αποδεδειγμένοι φιλότεχνοι, και οι λίγες εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, πλην όμως σοβαροί συλλέκτες, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν, πόρρω δε μάλλον, για να αναπτύξουν την εγχώρια αγορά. Αυτό που προβάλλεται ως εκλεκτικισμός από πολλούς, είναι πρόφαση εν αμαρτίαις και όχι επιλογή: η κεντρική σκηνή της Τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει ισχυρό έρεισμα σε "λίγους και καλούς", αλλά  μικρή αποδοχή από όλους. Ελθούσης της κρίσης η αγορά δεν στέναξε, διότι δεν πρόλαβε ούτε στεναγμό να βγάλει! Άλλωστε, ήταν ήδη ημιθανής χτυπημένη από την διεθνοποίηση των αγορών, την αυξημένη προσβασιμότητα όσων πραγματικά αναζητούν και συλλέγουν τέχνη σε πηγές στο εξωτερικό, και βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ και 5-7 χρόνια είναι πανεύκολο να εντοπίσεις εκλεκτή τέχνη στο Facebook, στην πλατφόρμα Saatchi, στο Behance Network ή/και αλλού, να μάθεις και να κανονίσεις την επίσκεψη σου στις μεγαλύτερες Art Fairs του  κόσμου, να αποκτήσεις τέχνη είτε για ευχαρίστηση, είτε ως επενδυτικό αγαθό, ορθολογικά τεκμηριωμένη και επαρκώς πιστοποιημένη.

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ.