Wednesday, 1 March 2017

WWW Treasures | SearchCulture.gr

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Kεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς προσφέρει η νέα διαδικτυακή πύλη, SearchCulture.gr που αναπτύχθηκε και διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διεπαφής, παρέχονται προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης και ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.

Tο www.SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια από 55 συλλογές 43 πολιτιστικών φορέων, με το περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό από νέους φορείς. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, οι φορείς αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του. Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτεί αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας διεθνώς.


Ένας σημαντικός αριθμός πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διαθέτουν χιλιάδες τεκμήρια για ανακάλυψη στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ. Τα μεταδεδομένα διατίθενται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons ή άλλες παρόμοιες άδειες χρήσης, ενώ για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύουν όσα εφαρμόζει ο εκάστοτε φορέας περιεχομένου. Επιπλέον, ενεργοί σύνδεσμοι στους ιστότοπους  των πολιτιστικών φορέων δίνουν πρόσβαση στο πλήρες ψηφιακό αρχείο.

H διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έρευνα, όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία για να εμπλουτίσει το μάθημα με πρωτογενείς πηγές. Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να βρουν πολιτιστικό περιεχόμενο που εικονογραφεί κύρια γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας, όπως για παράδειγμα τα 118 έργα τέχνης με θέμα την Ελληνική Επανάσταση, από την καταπληκτική συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου, φιλοτεχνημένα από ζωγράφους του ακαδημαϊκού ρεαλισμού (Σχολής του Μονάχου) όπως ο Νικόλαος Γύζης και ο Θεόδωρος Βρυζάκης.Ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους, που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Έτσι, το περιεχόμενο ταξινομήθηκε σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων, αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να ανακαλύψει περιεχόμενο, εξερευνώντας μέσα από 130 τύπους, όπως Χαρακτικά έργα, Ψηφιδωτά, Γλυπτά, Επιγραφές, Αγγεία, Εργόχειρα και  Χειρόγραφα, ακόμα και αν δεν γνωρίζει ακριβώς τι ψάχνει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε αγγλόφωνο κοινό, μέσα από την αγγλική έκδοση του SearchCulture.gr να ανακαλύψει τεκμήρια βάσει του τύπου τους, ακόμη και εάν τα μεταδεδομένα τους τεκμηριώθηκαν πρωτοτύπως μόνο στην ελληνική γλώσσα.Το Searchculture.gr υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, καθώς και δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων, βάσει μιας μεγάλης γκάμας πεδίων, που περιλαμβάνει τον ομογενοποιημένο από το EKT τύπο τεκμηρίου, τον πρωτότυπο τύπο, τη θεματική κατηγορία, την άδεια χρήσης, τον τύπο της Europeana και τη συλλογή. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα τα τεκμήρια που αναζητά, φιλτράροντας συνδυαστικά τα αποτελέσματα.Για παράδειγμα, οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να εξερευνήσουν το SearchCulture.gr επιλέγοντας ένα θέμα, να φιλτράρουν τα αποτελέσματά τους και να βρουν, για παράδειγμα, αποτελέσματα με έργα ηθογραφίας του 19ου αιώνα, τα γνωστά και αγαπημένα έργα με ειδυλλιακές νοσταλγικές σκηνές από την καθημερινή ζωή πριν από ενάμιση αιώνα, όπως είναι "Το Φίλημα" του Νικηφόρου Λύτρα, ή "Τα πρώτα βήματα" και "Η ψυχρολουσία" του Γεώργιου Ιακωβίδη. Εκτός από πλούσιο αρχαιολογικό περιεχόμενο, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός λαογραφικών τεκμηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενδυμασιών και προσωπικών αντικείμενων ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως το σελαχλίκι του Κολοκοτρώνη. Στο SearchCulture.gr υπάρχουν όμως και έργα σύγχρονης τέχνης όπως ζωγραφική και γλυπτική του 20ου αιώνα, καθώς και ποικίλο περιεχόμενο για μελέτη του υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.Η πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" (http://saas.ekt.gr), που υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αναδεικνύει την ψηφιακή μας κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.Η πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ συγκεντρώνει μεταδεδομένα περιεχομένου ποικίλων τύπων, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η ενιαία αναζήτηση και ο χρήστης οδηγείται στο ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο των πολιτιστικών φορέων. Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό (www.semantics.gr), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων, ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή και την επανάχρησή του εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.Έτσι λοιπόν, οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και τοποθετούνται στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Το SearchCulture.gr μάλιστα, διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους που φιλοξενούνται στη διαδικτυακή πύλη.

Η διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε αρχικά για τους δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", με στόχο την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, για την ανάδειξη και την ενιαία αναζήτηση σε πολύτιμο υλικό, αυξάνοντας την ευρεσιμότητα του από το ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο όμως του SearchCulture.gr συνεχώς διευρύνεται, καθώς μπορεί να διαθέσει σε αυτό περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο.

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ