Monday, 16 May 2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος | “Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους”

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 - Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και το Τ.Ε.Ε.Τ. του Π.Δ.Μ. συνεργάζονται για την οργάνωση του θερινού εικαστικού εργαστηρίου «Με αφορμή το παρελθόν- Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

Χρόνος διεξαγωγής: 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2016.
Επιλογή συμμετεχόντων/ουσών:  25 Μαΐου 2016 – Τελική ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2016.

Στο διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στην Αιανή 6 φοιτητές/τριες με σκοπό να δημιουργήσουν έργα τα οποία δωριθούν στο Μουσείο και θα εκτίθενται στους κοινόχρηστους χώρους του ή σε χώρους δημοσίων κτηρίων της περιοχής.Στο πλαίσιο της φιλοξενίας καλύπτονται 6 διανυκτερεύσεις, σίτιση καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα (αρκεί να μην είναι δυσεύρετα και ακριβά).

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αιανής, ενημέρωση για τις μεθόδους ανασκαφής, μελέτης των ευρημάτων και συντήρησης από τους αρχαιολόγους και συντηρητές του μουσείου, όπως και περιήγηση σε σημαντικά μνημεία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του εικαστικού εργαστηρίου θα γίνει ημερίδα με θέμα «Η διαχείριση του παρελθόντος» στην οποία θα παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικής έρευνας, ζητήματα που αφορούν τη σχέση της κοινότητας με την αρχαιολογική δράση και τη λειτουργία του μουσείου στην περιοχή, μουσειολογικές και μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές, καθώς και θέματα πρόσληψης της γνώσης για το παρελθόν, ειδικότερα στο πεδίο της σύγχρονης καλλιτεχνικής  δημιουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα έργα παρουσιάζονται στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου, διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με πανελλαδική εμβέλεια.

Θέμα του Εργαστηρίου: «Σπόροι και φυτά, άνθη και καρποί».
Το θέμα έχει συνάφεια με την έκθεση που θα φιλοξενείται παράλληλα με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Αιανής με θέμα «Φυτά και πολιτισμός».  Τα φυτά αποτελούν βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και ουσιώδες στοιχείο της διατροφής ανθρώπων και ζώων. Η καλλιέργειά τους, μαζί με την εξημέρωση των ζώων, οδήγησε στο παραγωγικό στάδιο της οικονομίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων και τη σύνθετη οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Τα φυτά με τις πολλαπλές ιδιότητές τους κάλυψαν τις ανθρώπινες ανάγκες σε ποικίλους τομείς, όπως στην υφαντική, την ιατρική, την κατασκευή κτισμάτων και σκευών, την τεχνολογία των χρωμάτων. Επίσης έλαβαν συμβολική σημασία και συνδέθηκαν με μύθους, τελετουργίες και δοξασίες. Με τη σχηματοποίηση των φυτικών μορφών δημιουργήθηκαν διακοσμητικά μοτίβα, που χρησιμοποιήθηκαν στην αγγειογραφία, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία και τη διακόσμηση αντικειμένων κατασκευασμένων από  άλλα υλικά. Με βάση το ειδικό θέμα του εργαστηρίου προτείνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες η δημιουργία ενός έργου με αφόρμηση ένα έκθεμα ή μια σειρά εκθεμάτων του Μουσείου της Αιανής.

Προδιαγραφές έργων:
Zωγραφικά ή χαρακτικά σε διαστάσεις έως 50Χ70 εκ.
Τρισδιάστατα έργα με μέγιστη διάσταση έως 60 εκ.
Υποβολή προτάσεων: Στην υποβολή προτάσεων οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν:
Το θέμα του έργου. Περιγραφή έως 100 λέξεις. Προσχέδια της εργασίας (σκίτσα, πρόχειρα σχέδια). Διαστάσεις του έργου. Τεχνικές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Κόστος των υλικών κατά προσέγγιση.
Δηλώσεις συμμετοχής και υποβολή προτάσεων: στη συντονίστρια του προγράμματος,  Ζωή Γοδόση, μέχρι 20 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση zoigodosi@gmail.com. Για τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών και την πρόταση θα συμπληρωθεί το δελτίο που επισυνάπτεται.

Κριτήρια επιλογής: Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 6 λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός και το εξάμηνο φοίτησης.

Επιλογή συμμετεχόντων/ουσών:  25 Μαΐου 2016 – Τελική ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2016.

Παραδοτέα φοιτητών/τριών: Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου έχουν την υποχρέωση:
1.Παραδίδοντας τα έργα τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, να καταγράψουν τα στοιχεία του έργου, να δώσουν γραπτά οδηγίες για την αποθήκευση και συντήρηση του έργου, όπως και για τις προδιαγραφές της έκθεσής του.
Να παραδώσουν στον/στη συντονιστή/στρια του προγράμματος, από την πλευρά του Τ.Ε.Ε.Τ., φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες, φωτογραφία του έργου μαζί με την τεκμηρίωσή του (στοιχεία του έργου), σύντομο κείμενο με περιγραφή – απολογισμό από τη συμμετοχή στο Εργαστήριο.
Για την βιβλιογραφική ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με την Αιανή προτείνεται:
Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (2008). Η Αιανή και η συμβολή της στη διαμόρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωμίας της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Πληροφορίες:

Στο site του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής: www.mouseioaianis.gr
Στο site του Τ.Ε.Ε.Τ. Περιοχή: Θεωρητικά μαθήματα – Ιστορία της Τέχνης.
Για ειδικές πληροφορίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη συντονίστρια του προγράμματος από την πλευρά του ΤΕΕΤ, Ζωή Γοδόση.

EDITO Οκτωβρίου 2016 | Το Αύριο και το Σήμερα της Τέχνης στην Ελλάδα

Γιώργος Καραφωτιάς, Άτιτλος πίνακας, Λάδι σε καμβά.
H Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό στις εικαστικές τέχνες, το οποίο δυστυχώς παραμένει υποπροβεβλημένο, σε σύγκριση με άλλα είδη καλλιτεχνικής παραγωγής. Συν τω χρόνω οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε νέα Ελληνική εικαστική ταυτότητα. Το ζήτημα τώρα είναι η επαρκής υποστήριξη της. Μέσα σε μια εξαιρετικά μικρή και καθόλου αναπτυγμένη αγορά, οι νέοι έλληνες εικαστικοί  καλλιτέχνες συχνά ασφυκτιούν.

- "Κρίση",  θα πείτε και θα γυρίσετε στο άλλο πλευρό. Εδώ όμως θα έχετε κάνει μεγάλο λάθος, και ο ύπνος σας δεν πρέπει να είναι καθόλου γαλήνιος, διότι σύντομα θα αντικρύσετε μία στείρα έρημο, και, το χειρότερο είναι, πως δεν θα πρόκειται για έναν εφιάλτη, αλλά για μια πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο καθίσταται πιο τραγικό, αν αναλογιστείτε  την ποιοτική αναβάθμιση των νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε αυτή έχουν συμβάλει τόσο οι Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, και νεότεροι σε ηλικία καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ και διαδάσκοντες, όσο και ιδιωτικά ιδρύματα με σημαντική δράση με υποτροφίες και προγράμματα, που βελτίωσαν θεαματικά τις "παραστάσεις", το γνωσιακό και το εμπειρικό επίπεδο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μόλις όμως οι σπουδές ολοκληρωθούν, ο νέος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης έχει να αντιμετωπίσει μία ζοφερή πραγματικότητα. Ο χώρος της τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει τους μηχανισμούς να προβάλλει νέο και μη ήδη εγκαθιδρυμένο περιεχόμενο από την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας και εξής. Οι ελάχιστες χιλιάδες αποδεδειγμένοι φιλότεχνοι, και οι λίγες εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, πλην όμως σοβαροί συλλέκτες, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν, πόρρω δε μάλλον, για να αναπτύξουν την εγχώρια αγορά. Αυτό που προβάλλεται ως εκλεκτικισμός από πολλούς, είναι πρόφαση εν αμαρτίαις και όχι επιλογή: η κεντρική σκηνή της Τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει ισχυρό έρεισμα σε "λίγους και καλούς", αλλά  μικρή αποδοχή από όλους. Ελθούσης της κρίσης η αγορά δεν στέναξε, διότι δεν πρόλαβε ούτε στεναγμό να βγάλει! Άλλωστε, ήταν ήδη ημιθανής χτυπημένη από την διεθνοποίηση των αγορών, την αυξημένη προσβασιμότητα όσων πραγματικά αναζητούν και συλλέγουν τέχνη σε πηγές στο εξωτερικό, και βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ και 5-7 χρόνια είναι πανεύκολο να εντοπίσεις εκλεκτή τέχνη στο Facebook, στην πλατφόρμα Saatchi, στο Behance Network ή/και αλλού, να μάθεις και να κανονίσεις την επίσκεψη σου στις μεγαλύτερες Art Fairs του  κόσμου, να αποκτήσεις τέχνη είτε για ευχαρίστηση, είτε ως επενδυτικό αγαθό, ορθολογικά τεκμηριωμένη και επαρκώς πιστοποιημένη.

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ.