Monday, 16 May 2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος | “Με αφορμή το παρελθόν – Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους”

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 - Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και το Τ.Ε.Ε.Τ. του Π.Δ.Μ. συνεργάζονται για την οργάνωση του θερινού εικαστικού εργαστηρίου «Με αφορμή το παρελθόν- Σύγχρονα εικαστικά έργα σε ιστορικούς τόπους» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.

Χρόνος διεξαγωγής: 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2016.
Επιλογή συμμετεχόντων/ουσών:  25 Μαΐου 2016 – Τελική ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2016.

Στο διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στην Αιανή 6 φοιτητές/τριες με σκοπό να δημιουργήσουν έργα τα οποία δωριθούν στο Μουσείο και θα εκτίθενται στους κοινόχρηστους χώρους του ή σε χώρους δημοσίων κτηρίων της περιοχής.Στο πλαίσιο της φιλοξενίας καλύπτονται 6 διανυκτερεύσεις, σίτιση καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα (αρκεί να μην είναι δυσεύρετα και ακριβά).

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αιανής, ενημέρωση για τις μεθόδους ανασκαφής, μελέτης των ευρημάτων και συντήρησης από τους αρχαιολόγους και συντηρητές του μουσείου, όπως και περιήγηση σε σημαντικά μνημεία της περιοχής.

Στο πλαίσιο του εικαστικού εργαστηρίου θα γίνει ημερίδα με θέμα «Η διαχείριση του παρελθόντος» στην οποία θα παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικής έρευνας, ζητήματα που αφορούν τη σχέση της κοινότητας με την αρχαιολογική δράση και τη λειτουργία του μουσείου στην περιοχή, μουσειολογικές και μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές, καθώς και θέματα πρόσληψης της γνώσης για το παρελθόν, ειδικότερα στο πεδίο της σύγχρονης καλλιτεχνικής  δημιουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου τα έργα παρουσιάζονται στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου, διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με πανελλαδική εμβέλεια.

Θέμα του Εργαστηρίου: «Σπόροι και φυτά, άνθη και καρποί».
Το θέμα έχει συνάφεια με την έκθεση που θα φιλοξενείται παράλληλα με τη διεξαγωγή του εργαστηρίου στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Αιανής με θέμα «Φυτά και πολιτισμός».  Τα φυτά αποτελούν βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και ουσιώδες στοιχείο της διατροφής ανθρώπων και ζώων. Η καλλιέργειά τους, μαζί με την εξημέρωση των ζώων, οδήγησε στο παραγωγικό στάδιο της οικονομίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων και τη σύνθετη οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Τα φυτά με τις πολλαπλές ιδιότητές τους κάλυψαν τις ανθρώπινες ανάγκες σε ποικίλους τομείς, όπως στην υφαντική, την ιατρική, την κατασκευή κτισμάτων και σκευών, την τεχνολογία των χρωμάτων. Επίσης έλαβαν συμβολική σημασία και συνδέθηκαν με μύθους, τελετουργίες και δοξασίες. Με τη σχηματοποίηση των φυτικών μορφών δημιουργήθηκαν διακοσμητικά μοτίβα, που χρησιμοποιήθηκαν στην αγγειογραφία, τη γλυπτική, τη μεταλλοτεχνία και τη διακόσμηση αντικειμένων κατασκευασμένων από  άλλα υλικά. Με βάση το ειδικό θέμα του εργαστηρίου προτείνεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες η δημιουργία ενός έργου με αφόρμηση ένα έκθεμα ή μια σειρά εκθεμάτων του Μουσείου της Αιανής.

Προδιαγραφές έργων:
Zωγραφικά ή χαρακτικά σε διαστάσεις έως 50Χ70 εκ.
Τρισδιάστατα έργα με μέγιστη διάσταση έως 60 εκ.
Υποβολή προτάσεων: Στην υποβολή προτάσεων οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν:
Το θέμα του έργου. Περιγραφή έως 100 λέξεις. Προσχέδια της εργασίας (σκίτσα, πρόχειρα σχέδια). Διαστάσεις του έργου. Τεχνικές και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Κόστος των υλικών κατά προσέγγιση.
Δηλώσεις συμμετοχής και υποβολή προτάσεων: στη συντονίστρια του προγράμματος,  Ζωή Γοδόση, μέχρι 20 Μαΐου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση zoigodosi@gmail.com. Για τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών και την πρόταση θα συμπληρωθεί το δελτίο που επισυνάπτεται.

Κριτήρια επιλογής: Σε περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες από 6 λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός και το εξάμηνο φοίτησης.

Επιλογή συμμετεχόντων/ουσών:  25 Μαΐου 2016 – Τελική ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2016.

Παραδοτέα φοιτητών/τριών: Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου έχουν την υποχρέωση:
1.Παραδίδοντας τα έργα τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, να καταγράψουν τα στοιχεία του έργου, να δώσουν γραπτά οδηγίες για την αποθήκευση και συντήρηση του έργου, όπως και για τις προδιαγραφές της έκθεσής του.
Να παραδώσουν στον/στη συντονιστή/στρια του προγράμματος, από την πλευρά του Τ.Ε.Ε.Τ., φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες, φωτογραφία του έργου μαζί με την τεκμηρίωσή του (στοιχεία του έργου), σύντομο κείμενο με περιγραφή – απολογισμό από τη συμμετοχή στο Εργαστήριο.
Για την βιβλιογραφική ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με την Αιανή προτείνεται:
Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (2008). Η Αιανή και η συμβολή της στη διαμόρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωμίας της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Πληροφορίες:

Στο site του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής: www.mouseioaianis.gr
Στο site του Τ.Ε.Ε.Τ. Περιοχή: Θεωρητικά μαθήματα – Ιστορία της Τέχνης.
Για ειδικές πληροφορίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη συντονίστρια του προγράμματος από την πλευρά του ΤΕΕΤ, Ζωή Γοδόση.

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ