Friday, 22 March 2013

Η σπουδαιότερη αρχαιολογική έκδοση του 19ου αιώνα

ΕΝΑ μνημειακό μουσειακό αντικείμενο θα δημοπρατηθεί στην δημοπρασία της 3ης Απριλίου του Antiques House, το "Architettura Antica Descritta E Dimostrata Coi Monumenti Dall’ Architetto, Luigi Canina, Roma, Dai Tipi Dello Stesso, Canina", έκδοση του 1839. Από την πλευρά του ο οίκος επισημαίνει εξ αρχής ότι παραιτείται του ποσοστού του σε περίπτωση που στην αίθουσα εμφανιστεί ως διεκδικητής Κρατικός Φορέας, ως μία ελάχιστη δωρέα προς την χώρα μας, ώστε το σπάνιο μουσειακό κομμάτι να παραμείνει στην Ελλάδα.


του Κωνσταντίνου Αρώνη, 
αρχιτέκτονα  και ειδικου συνεργάτη του  Antiques’ Ηouse

Πρόκειται για τέσσερεις τόμους διαστάσεων 41 εκατοστά φάρδος επί 51 εκατοστά ύψος, του LUIGI CANINA, ενυπόγραφους, αποτελούμενους από ένα τεράστιο πλήθος χαρακτικών του 19ου αιώνα σε τέλεια κατάσταση. Μεμονωμένα ο κάθε  τόμος ή τα χαρακτικά, και αθροιζόμενα εν τω συνόλω, θα στοίχιζαν πολλές φορές περισσότερα χρήματα. Κατά την καλύτερη γνώση μας, ανάλογα βιβλία έχουν πωληθεί διεθνώς μονάχα από τον οίκο Christies, και ποτέ μέχρι σήμερα στην ολοκληρωμένη σειρά τους. Ολοκληρωμένη η συλλογή υπάρχει μονάχα σε διεθνή μουσεία και στο Uffizi. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής έχει μόνον την 8η, οικονομική έκδοση του έργου. Στους τρεις από αυτούς υπάρχει και ο αριθμός του αντιτύπου βιβλιοδετημένος σε ξεχωριστό χαρτί στα περιεχόμενα. Έχουν πολύ καλή βιβλιοδεσία. Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο κάθε τόμου είναι από χαρτόνι 5 χιλιοστών πάχους με πάνινη επένδυση, ενώ η ράχη είναι δερμάτινη και ενισχυμένη. Το χαρτί των εσωτερικών σελίδων είναι βάρους 300 – 350 γρ. και πολύ ανθεκτικό.

Ο πρώτος τόμος, L’ ARCHITETTURA EGIZIANA περιλαμβάνει εκτός της Αιγύπτου, μνημεία και από την Μέση Ανατολή, καθώς και από περσική, ινδική και κινεζική αρχιτεκτονική. Οι ημερομηνίες έκδοσης είναι αυτές έτσι όπως γράφονται από τον ίδιο τον συγγραφέα στην πρώτη σελίδα του κάθε τόμου.  Οι τόμοι  περιέχουν λιθογραφίες αποτυπώσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που έχουν σχεδιαστεί με λεπτομερέστατα σχέδια αξιοθαύμαστη ακρίβεια και με εξαιρετική σχεδιαστική δεξιοτεχνία και πλούτο. Οι κλίμακες σχεδιασμού είναι διαφορετικές από σχέδιο σε σχέδιο. Υπάρχουν χάρτες και τοπογραφικά σχέδια σε κλίμακα 1:5000 με πανοραμικές ανόψεις του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου και με αποτυπωμένα τα ευρύματα της ανασκαμμένης περιοχής.

Υπάρχουν επίσης κατόψεις, σε κλίμακα 1:200 και 1:100, με αποτυπώσεις των σωζόμενων μερών του κτιρίου.  O CANINA με τα σχέδια του δεν αρκείται μόνον στην αποτύπωση των υπαρχόντων ευρημάτων, αλλά προχωρά και σε σχεδιασμό αναπαραστάσεων, προτείνοντας μια εκδοχή της πιθανής μορφής του συνολικού όγκου των κτιρίων. Υπάρχουν σχέδια προσόψεων στην ίδια κλίμακα, που τα περισσότερα αποτελούν κι αυτά προτάσεις αναπαράστασης. Επίσης σχέδια τομών και κατασκευαστικών λεπτομερειών σε χαρακτηριστικά σημεία των κτιρίων. Στα σχέδια αυτά, αποτυπώνεται ο τρόπος επίλυσης του ζητήματος της στατικής επάρκειας του οικοδομήματος, καθώς και οι τρόποι της σύνδεσης των επί μέρους δομικών στοιχείων της κατασκευής μεταξύ τους (μεταλλικοί σύνδεσμοι, χυτεύσεις μολύβδου και σιδήρου κα). Ειδικά όσον αφορά στις λεπτομέρειες των κιονοκράνων, εκτός της εκπληκτικής λεπτομερούς αναπαράστασης του ανάγλυφου διάκοσμου, ερευνά, αποκαλύπτει και αποτυπώνει με γεωμετρικό σχεδιασμό, την μαθηματική σχέση που χαρακτηρίζει τις αναλογίες που προσδιορίζουν την συνολική τελική φόρμα του αρχιτεκτονικού στοιχείου (έλικες, εγγεγραμμένα πεντάγωνα, χρυσές τομές, σύνθετες γεωμετρικές κατασκευές κα).

Τέλος, περιλαμβάνει σχέδια τρισδιάστατης προοπτικής απεικόνισης κτιριακών όγκων, ειδομένα από επιλεγμένες οπτικές γωνίες. Το έργο σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική σημαντικότητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο CANINA αποτυπώνει ουσιαστικά τα μνημεία, από 5 έως 10 χρόνια πριν να εκδοθούν οι τόμοι. Έτσι γίνεται αυτόπτης μάρτυρας, τα συναντά και τα καταγράφει σε μια μορφή πολύ λιγότερο αλλοιωμένη από την κατάσταση στην οποία αυτά ευρίσκονται σήμερα, όσα ακόμη εξακολουθούν και υφίστανται ως ευρήματα σε αρχαιολογικούς προστατευόμενους χώρους.


Βιβλιογραφική Περιγραφή
Οι τίτλοι των βιβλίων και το περιεχόμενό τους είναι όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
Τόμος I: L’ ARCHITETTURA ANTICA– ARCHITETTURA EGIZIANA
Έκδοση του 1839*
Σελ 214 (188 μονοσέλιδες και 14 δισέλιδες) + 3 σελίδες περιεχομένων.
Τόμος II: L’ ARCHITETTURA ANTICA– ARCHITETTURA GRECA
Έκδοση του 1834
Σελ 192 (190 μονοσέλιδες και 1 δισέλιδη) + 3 σελίδες περιεχομένων.
Τόμος ΙΙΙ: L’ ARCHITETTURA ANTICA– ARCHITETTURA ROMANA
Έκδοση του 1834
Σελ 173 (121 μονοσέλιδες και 26 δισέλιδες) + 4 σελίδες περιεχομένων.
Τόμος IV: L’ ARCHITETTURA ANTICA– ARCHITETTURA ROMANA
Έκδοση 1830 - 1840
Σελ 137 (107 μονοσέλιδες και 15 δισέλιδες)

EDITO Οκτωβρίου 2016 | Το Αύριο και το Σήμερα της Τέχνης στην Ελλάδα

Γιώργος Καραφωτιάς, Άτιτλος πίνακας, Λάδι σε καμβά.
H Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό στις εικαστικές τέχνες, το οποίο δυστυχώς παραμένει υποπροβεβλημένο, σε σύγκριση με άλλα είδη καλλιτεχνικής παραγωγής. Συν τω χρόνω οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε νέα Ελληνική εικαστική ταυτότητα. Το ζήτημα τώρα είναι η επαρκής υποστήριξη της. Μέσα σε μια εξαιρετικά μικρή και καθόλου αναπτυγμένη αγορά, οι νέοι έλληνες εικαστικοί  καλλιτέχνες συχνά ασφυκτιούν.

- "Κρίση",  θα πείτε και θα γυρίσετε στο άλλο πλευρό. Εδώ όμως θα έχετε κάνει μεγάλο λάθος, και ο ύπνος σας δεν πρέπει να είναι καθόλου γαλήνιος, διότι σύντομα θα αντικρύσετε μία στείρα έρημο, και, το χειρότερο είναι, πως δεν θα πρόκειται για έναν εφιάλτη, αλλά για μια πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο καθίσταται πιο τραγικό, αν αναλογιστείτε  την ποιοτική αναβάθμιση των νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε αυτή έχουν συμβάλει τόσο οι Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, και νεότεροι σε ηλικία καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ και διαδάσκοντες, όσο και ιδιωτικά ιδρύματα με σημαντική δράση με υποτροφίες και προγράμματα, που βελτίωσαν θεαματικά τις "παραστάσεις", το γνωσιακό και το εμπειρικό επίπεδο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μόλις όμως οι σπουδές ολοκληρωθούν, ο νέος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης έχει να αντιμετωπίσει μία ζοφερή πραγματικότητα. Ο χώρος της τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει τους μηχανισμούς να προβάλλει νέο και μη ήδη εγκαθιδρυμένο περιεχόμενο από την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας και εξής. Οι ελάχιστες χιλιάδες αποδεδειγμένοι φιλότεχνοι, και οι λίγες εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, πλην όμως σοβαροί συλλέκτες, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν, πόρρω δε μάλλον, για να αναπτύξουν την εγχώρια αγορά. Αυτό που προβάλλεται ως εκλεκτικισμός από πολλούς, είναι πρόφαση εν αμαρτίαις και όχι επιλογή: η κεντρική σκηνή της Τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει ισχυρό έρεισμα σε "λίγους και καλούς", αλλά  μικρή αποδοχή από όλους. Ελθούσης της κρίσης η αγορά δεν στέναξε, διότι δεν πρόλαβε ούτε στεναγμό να βγάλει! Άλλωστε, ήταν ήδη ημιθανής χτυπημένη από την διεθνοποίηση των αγορών, την αυξημένη προσβασιμότητα όσων πραγματικά αναζητούν και συλλέγουν τέχνη σε πηγές στο εξωτερικό, και βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ και 5-7 χρόνια είναι πανεύκολο να εντοπίσεις εκλεκτή τέχνη στο Facebook, στην πλατφόρμα Saatchi, στο Behance Network ή/και αλλού, να μάθεις και να κανονίσεις την επίσκεψη σου στις μεγαλύτερες Art Fairs του  κόσμου, να αποκτήσεις τέχνη είτε για ευχαρίστηση, είτε ως επενδυτικό αγαθό, ορθολογικά τεκμηριωμένη και επαρκώς πιστοποιημένη.

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ.