Sunday, 4 September 2011

Όροι για τη δημοσίευση άρθρων γνώμης μη συνεργατών

- Το περιοδικό δεν δεσμεύεται να δημοσιεύσει κάθε άποψη / κείμενο που θα του σταλεί, αλλά, μόνον όσα κείμενα / θέσεις / απόψεις θεωρήσει προσήκοντα με το ύφος του η συντακτική ομάδα του.

- Δεν γίνονται αποδεκτά άρθρα που στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες, προάγουν τον ρατσισμό, απομειώνουν κατά κάθε δυνατή έννοια την κοινωνική συνοχή ή απλά ξεφεύγουν από το θέμα.

- Μη ολοκληρωμένα κείμενα, που θα απαντούν σε απόψεις που εκφράστηκαν ήδη σε αυτό το αφιέρωμα, συνιστώντας ουσιαστικά ευθύ διάλογο μεταξύ των δύο προσώπων θα αποκλείονται, καθώς μέσω της αφιερωματικής σειρά άρθρων δεν δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ενός τέτοιου διαλόγου και πιθανής δευτερολογίας (ανταπάντησης). 

- Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους κειμένου που έχει ήδη δημοσιευτεί σε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική, ενημερωτική ή άλλη έκδοση. Αν διαπιστωθεί ότι εν αγνοία του περιοδικού, είτε στην ηλεκτρονική είτε στην έντυπη έκδοση του, ο Εκδότης επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος του.

- Το Arts & Antiques -είτε στην ηλεκτρονική, είτε στην έντυπη έκδοση του- δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα κείμενα.

-  Τα στοιχεία όσων γράφουν άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να διαθέτουν στον Εκδότητ πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία, ωστόσο ο Εκδότης δεν θα κοινοποιεί σε τρίτους.

- Όλα τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις σε έκταση, να μην περιέχουν παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να τηρούν τους βασικούς κανόνες γραμματικής και σύνταξης της, να είναι σε πεζό λόγο (ποιήματα, τραγούδια, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λόγου δεν γίνεται αποδεκτή στην προκειμένη περίπτωση), να μην έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα, αλλά, να εντάσσονται στους κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και ζητούμενα του αφιερώματος.

EDITO Οκτωβρίου 2016 | Το Αύριο και το Σήμερα της Τέχνης στην Ελλάδα

Γιώργος Καραφωτιάς, Άτιτλος πίνακας, Λάδι σε καμβά.
H Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό στις εικαστικές τέχνες, το οποίο δυστυχώς παραμένει υποπροβεβλημένο, σε σύγκριση με άλλα είδη καλλιτεχνικής παραγωγής. Συν τω χρόνω οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε νέα Ελληνική εικαστική ταυτότητα. Το ζήτημα τώρα είναι η επαρκής υποστήριξη της. Μέσα σε μια εξαιρετικά μικρή και καθόλου αναπτυγμένη αγορά, οι νέοι έλληνες εικαστικοί  καλλιτέχνες συχνά ασφυκτιούν.

- "Κρίση",  θα πείτε και θα γυρίσετε στο άλλο πλευρό. Εδώ όμως θα έχετε κάνει μεγάλο λάθος, και ο ύπνος σας δεν πρέπει να είναι καθόλου γαλήνιος, διότι σύντομα θα αντικρύσετε μία στείρα έρημο, και, το χειρότερο είναι, πως δεν θα πρόκειται για έναν εφιάλτη, αλλά για μια πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο καθίσταται πιο τραγικό, αν αναλογιστείτε  την ποιοτική αναβάθμιση των νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε αυτή έχουν συμβάλει τόσο οι Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, και νεότεροι σε ηλικία καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ και διαδάσκοντες, όσο και ιδιωτικά ιδρύματα με σημαντική δράση με υποτροφίες και προγράμματα, που βελτίωσαν θεαματικά τις "παραστάσεις", το γνωσιακό και το εμπειρικό επίπεδο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μόλις όμως οι σπουδές ολοκληρωθούν, ο νέος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης έχει να αντιμετωπίσει μία ζοφερή πραγματικότητα. Ο χώρος της τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει τους μηχανισμούς να προβάλλει νέο και μη ήδη εγκαθιδρυμένο περιεχόμενο από την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας και εξής. Οι ελάχιστες χιλιάδες αποδεδειγμένοι φιλότεχνοι, και οι λίγες εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, πλην όμως σοβαροί συλλέκτες, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν, πόρρω δε μάλλον, για να αναπτύξουν την εγχώρια αγορά. Αυτό που προβάλλεται ως εκλεκτικισμός από πολλούς, είναι πρόφαση εν αμαρτίαις και όχι επιλογή: η κεντρική σκηνή της Τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει ισχυρό έρεισμα σε "λίγους και καλούς", αλλά  μικρή αποδοχή από όλους. Ελθούσης της κρίσης η αγορά δεν στέναξε, διότι δεν πρόλαβε ούτε στεναγμό να βγάλει! Άλλωστε, ήταν ήδη ημιθανής χτυπημένη από την διεθνοποίηση των αγορών, την αυξημένη προσβασιμότητα όσων πραγματικά αναζητούν και συλλέγουν τέχνη σε πηγές στο εξωτερικό, και βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ και 5-7 χρόνια είναι πανεύκολο να εντοπίσεις εκλεκτή τέχνη στο Facebook, στην πλατφόρμα Saatchi, στο Behance Network ή/και αλλού, να μάθεις και να κανονίσεις την επίσκεψη σου στις μεγαλύτερες Art Fairs του  κόσμου, να αποκτήσεις τέχνη είτε για ευχαρίστηση, είτε ως επενδυτικό αγαθό, ορθολογικά τεκμηριωμένη και επαρκώς πιστοποιημένη.

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ.