Sunday, 4 September 2011

Όροι για τη δημοσίευση άρθρων γνώμης μη συνεργατών

- Το περιοδικό δεν δεσμεύεται να δημοσιεύσει κάθε άποψη / κείμενο που θα του σταλεί, αλλά, μόνον όσα κείμενα / θέσεις / απόψεις θεωρήσει προσήκοντα με το ύφος του η συντακτική ομάδα του.

- Δεν γίνονται αποδεκτά άρθρα που στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες, προάγουν τον ρατσισμό, απομειώνουν κατά κάθε δυνατή έννοια την κοινωνική συνοχή ή απλά ξεφεύγουν από το θέμα.

- Μη ολοκληρωμένα κείμενα, που θα απαντούν σε απόψεις που εκφράστηκαν ήδη σε αυτό το αφιέρωμα, συνιστώντας ουσιαστικά ευθύ διάλογο μεταξύ των δύο προσώπων θα αποκλείονται, καθώς μέσω της αφιερωματικής σειρά άρθρων δεν δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ενός τέτοιου διαλόγου και πιθανής δευτερολογίας (ανταπάντησης). 

- Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους κειμένου που έχει ήδη δημοσιευτεί σε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική, ενημερωτική ή άλλη έκδοση. Αν διαπιστωθεί ότι εν αγνοία του περιοδικού, είτε στην ηλεκτρονική είτε στην έντυπη έκδοση του, ο Εκδότης επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος του.

- Το Arts & Antiques -είτε στην ηλεκτρονική, είτε στην έντυπη έκδοση του- δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα κείμενα.

-  Τα στοιχεία όσων γράφουν άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να διαθέτουν στον Εκδότητ πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία, ωστόσο ο Εκδότης δεν θα κοινοποιεί σε τρίτους.

- Όλα τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις σε έκταση, να μην περιέχουν παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να τηρούν τους βασικούς κανόνες γραμματικής και σύνταξης της, να είναι σε πεζό λόγο (ποιήματα, τραγούδια, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λόγου δεν γίνεται αποδεκτή στην προκειμένη περίπτωση), να μην έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα, αλλά, να εντάσσονται στους κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και ζητούμενα του αφιερώματος.

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ