Wednesday, 7 July 2010

Curriculum Vitae | Χρυσοβαλάντης Στειακάκης / Chryssovalandis Stiakakis


O Χρυσοβαλάντης Στειακάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης (τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οι Ιδέες του Νεοστωϊκισμού στο έργο του Nicolas Poussin») και ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στην Ιστορία της Τέχνης στο Α.Π.Κ. (τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Γιαννούλης Χαλεπάς. Η υποδοχή του έργου ενός ¨μοντέρνου¨ καλλιτέχνη»).  Επιπλέον έχει εργαστεί ως αρχαιολόγος στην Κρήτη και ως ιστορικός τέχνης σε ερευνητικά προγράμματα (στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών για το πρόγραμμα «Η τεχνοκριτική στην Ελλάδα»), ενώ έχει διδάξει μαθήματα ιστορίας της τέχνης και αρχιτεκτονικής σε δημόσια ιδρύματα της Κρήτης, καθώς και σε ιδιωτικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο παραδίδει μαθήματα (MBS College, παράρτημα του Nottingham Trent University, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Info: steiakakisval@hotmail.com / (0030)6936467412

|


Chryssovalandis Stiakakis is a graduate of the Department of History and Archaeology, Faculty of Philosophy, University of Crete (Rethymno), a Master's degree in Art History (thesis title: "The ideas of Neostoikismou the work of Nicolas Poussin») and is completing his doctoral thesis in History of Art at A.P.K. (Thesis Title: "Giannoulis Chalepas. Reception project ¨ a ¨ modern artist"). He has also worked as an archaeologist in Crete as an art historian in research programs (Institute for Mediterranean Studies program "The Critic in Greece"), and has taught courses in history of art and architecture in public institutions of Crete, as well as more private educational institution that delivers courses (MBS College, Annex Nottingham Trent University, Heraklion.

Info: steiakakisval@hotmail.com / (0030)6936467412

EDITO | Ο ρόλος και η επίδραση του Εικαστικού Επιμελητή

Ο γράφων, ως επιμελητής της έκθεσης
του ζωγράφου Μιχάλη Τσίνογλου
στην Myrό Gallery, τον Οκτώβριο του 2016,
στην διάρκεια του στησίματος,
φωτογραφημένος από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.
©Φωτογραφία: Μιχάλης Τσίνογλου,
All rights reserved, 2016.

Ο ρόλος του Επιμελητή και της εικαστικής επιμέλειας έχει παραμείνει σε ένα καθεστώς θολής αιώρησης στο κενό στην Ελλάδα σήμερα, με αποτέλεσμα πολλά να λέγονται, λίγα να γράφονται και σε πολλές ασυμφωνίες να οδηγούν. Συνεπώς σε αυτό το άρθρο θεωρώ άστοχο να ασχοληθώ με το τι είναι και τι δεν είναι Επιμέλεια -όπως άλλωστε θα ήταν εξίσου άστοχο να ασχοληθεί κάποιος με το τι είναι και τι δεν είναι Τέχνη. Θα ασχοληθώ με το τι μπορεί να κάνει ο Επιμελητής σήμερα και τι μπορεί να περιμένει καθένας από αυτόν στην Ελλάδα· διότι η αποτελεσματικότητα κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δεν είναι διάφορη από τις δυνατότητες του ευρύτερου χώρου της  Τέχνης και την ωρίμανση του χρόνου που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα.

Ορισμένως, ο ρόλος της Επιμέλειας είναι να φροντίζει για μια ορθή πρόσληψη του συνόλου του εννοιολογικού περιεχομένου μιας έκθεσης αδιαχώριστα μαζί με τις αισθητικές επιλογές και τα επιδραστικά στοιχεία που επιλέγει για τα έργα του ο καλλιτέχνης απευθυνόμενος στο κοινό του, ειδικό ή/και γενικό. Ο  ρόλος της Επιμέλειας μιας σειράς έργων περιλαμβάνει την Έκθεση και Τεκμηρίωση τους με στόχο την καλύτερη πρόσληψη τους από το γενικότερο, και όχι μόνο το στενοκέφαλα εννοούμενο σαν  “φιλότεχνο” κοινό. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του Επιμελητή είναι καίριος, καθώς ουσιαστικά χτίζει γέφυρες και εισάγει στην ουσία του έργου του καλλιτέχνη και των έργων που αποτελούν την Έκθεση τους θεατές του με το Επιμελητικό Κείμενο. Πέραν του Επιμελητικού Κειμένου,  σημαντική θεωρείται η Επιλογή Έργων που θα εκτεθούν και η Χωροθεσία των έργων Τέχνης στον δεδομένο χώρο της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ύφος ή/και το περιεχόμενο έργων που έχουν παραχθεί την ίδια χρονική περίοδο δεν εντάσσονται αρμονικά σε μια σειρά έργων που δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο, συνεπώς η έκθεση τους τείνει να αποπροσανατολίζει ή να αντιτίθεται στο “σώμα” της σειράς, οπότε η συνέκθεση με τα υπόλοιπα έργα κρίνεται από την Επιμελητή ότι θα συμβάλλει αρνητικά στην πρόσληψη των έργων του καλλιτέχνη· τότε τα συγκεκριμένα έργα αποβάλλονται από την ύλη της έκθεσης. Ακολουθεί η Χωροθεσία των έργων τέχνης. Στον αντίποδα, ο καλλιτέχνης βρίσκεται συχνά σε μειονεκτική θέση ως προς την χωροθέτηση της έκθεσης του για ψυχολογικούς λόγους που σχετίζονται με αυτό που ξέρει για τα έργα έναντι της πρόσληψης τους από έναν λιγότερο διαμεσολαβημένο θεατή. Επιπρόσθετα θεωρείται σημαντικό αφενός να περιοριστεί η “συνομιλία” των έργων με δομικά στοιχεία του χώρου, αφετέρου η παρουσίαση τους να είναι ισορροπημένη, και, συχνά, να εκφέρεται αρμονικά ως προς  την θέαση του.


Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ